Vroumenssake

Aanhaling uit: ”Broodsondes‘ deur Annelie Botes.

“My kind, jy moenie al jou vroumenssake vir jou ma vertel nie. Ook nie vir jou man nie. Daar is goed wat net jy en die Here hoef te weet.”

Image via web

Woman praying by feminspire should i pray for my abuser