Die Opsitkers

Erens is jy . . . . .

Opsitkers

Ek ken jou nog nie
– dit is waar –
maar erens moet
jy tog bestaan;
Die aandson gloei
rooi op die blaar
En ek voel jy’s g’n
ydele waan
Want rooi sprei
die liefde haar vaan!

A G Visser

Kring

Lieflike liefde

Oneindig lief

en as die more breek en babelas is
met winde in die kies
het ek jou lieflik lief

as die middag herfsig uitgevat
bruin skoenlappers oor die wolke gooi
het ek jou liederlik lief

as die skemer skielik hartseer
en mistig om die wimpers raak
het ek jou singend lief

as die vroenag nederig
kuis langs my venster kniel
het ek jou egbrekig lief

as die ure later uitgerus
versigtig my drome een-een dief
wag ek afgetakeld op die more
het ek jou oneindig lief

Annette Snyman