Medea

Man’s love is of man’s life a thing apart, ‘Tis woman’s whole existence

Lord Byron in Don Juan

medea

Image credit: Antiquity and Revenge on Screen

'n vrou het eenmaal lief
en as die man van haar liefde
wegdraai
skarrel die skepping opeens verskrik
krys wraakvoëls van 'n ysspits af
word die son 'n sweer wat etter
spin sy 'n gifkleed vir sy minnares
brok sy die seuns van haar bors
soos korse brood, slyp sy uit haar wond,
'n swaard blinker en skerper as glas

en keer hy terug, vind hy haar in 'n huis
wat sy nie meer bewoon nie
in 'n kamer sonder lig
kyk sy na hom met oë
wat nie aan haar behoort nie

nie kleisag nie. toegeklip.

Sarina DÖnges


Lippetaal

Die Judaskus . . .

Ek het hierdie skildery op die internet raakgeloop, maar ongelukkig was die naam van die skilder nie daarby nie . Die titel van die skildery was: “Verraad”

Onmiddellik het die Judaskus by my opgekom en in my soeke het ek op hierdie gedig van Hennie Aucamp afgekom.

Verraad

Die judasboom breek uit in bloed

( ‘n boom kan soos ‘n mens bly boet):

Die selfmoord van ‘n Judas

is deur ‘n kus ontsteek;

versoening is verduister –

die judasboom moes breek

dat bloeisels kan verkondig

so vleeslik soos ‘n wond:

die liefde van ‘n judas

is bitter aan die mond.

Die judasboom breek uit in bloed

(‘n boom kan soos ‘n mens bly boet).